Samarbete & Annonsering

Samarbete / Annonsering

Vill du ha kontakt med oss eller annonsera
– kontakta oss på info@biblioteksmedia.se eller ring 010-160 55 80

Är ni intresserade av att ha ett bokmärke på ert bibliotek
– kontakta Yvonne Hägg på yvonne.hagg@biblioteksmedia.se eller ring 010-160 55 07